i&i conferentie 2021 informatica & digitale geletterdheid

Beroepsoriëntatie VMBO IT

Victor Schmidt (SLO)

Beroepsoriëntatie met het praktijkgerichte programma informatietechnologie

Momenteel wordt er door achttien pilotscholen met ondersteuning van SLO en SPV gewerkt aan een praktijkgericht programma informatietechnologie. Wat is dat? Een praktijkgericht programma maakt vanaf 2024 voor alle tl- en gl-leerlingen - die samen een nieuwe leerweg gaan vormen - deel uit van het examen. In een dergelijk programma oriënteren leerlingen zich op werk en beroep. Een voorbeeld van een praktijkgericht programma is Technologie & toepassing. Er komen nu ook andere praktijkgericht programma’s, waaronder één voor informatietechnologie. Bij dit programma oriënteren leerlingen zich op werk en beroep met behulp van praktische en realistische opdrachten in de informatietechnologie. Denk aan ontwikkeling van een virtuele rondtoer door de binnenstad voor de middenstandsvereniging in je stad of een wildcamera programmeren voor de plaatselijke boswachterij. In deze presentatie laten we je kennis maken met dit nieuwe verschijnsel in het vmbo.